Нотаріус засвідчує договір дарування нерухомості.

Перш, ніж завітати до нотаріуса, радимо зателефонувати та уточнити перелік необхідних документів для вчинення нотаріальної дії.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ СТОРОНАМ ДОГОВОРУ, ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

–    оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку); Свідоцтво про народження, у випадку, якщо особа не досягла 16-річного віку;

–    ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

–    дозвіл органу опіки та піклування – якщо в угоді беруть участь малолітні/неповнолітні особи (необхідний для оформлення відчуження/придбання від імені/на ім’я малолітнього/неповнолітнього);

–    заяву батьків, усиновлювачів або опікунів про їхню згоду на вчинення угоди неповнолітньою особою – якщо у правочині беруть участь неповнолітні у віці від 14 до 18 років.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ СТОРОНАМ ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

–    оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

–    оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;

–    документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;

–    протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про вчинення продажу/купівлі нерухомого майна;

–    довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

–    витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі).

У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі в день посвідчення угоди;

–    оригінал паспорта представника юридичної особи (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку)

–    ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія представника юридичної особи;

–    необхідна наявність печатки юридичної особи;

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ

Для квартири:

–    документ, який підтверджує право власності на квартиру, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтво про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації);

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість квартири. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. (можна замовити в нотаріальній конторі);

–    довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у відчужуваній квартирі осіб;

Для житлового будинку (нежитлової будівлі (гаража), що стоїть окремо):

–    документ, який підтверджує право власності на житловий будинок (нежитлову будівлю, що стоїть окремо), зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації);

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість житлового будинку. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. (можна замовити в нотаріальній конторі);

–    довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у відчужуваному житловому будинку осіб, або Домова книга (тільки для житлового будинку);

    довідка про те, що земельна ділянка, на якій збудовано житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо), перебуває у державній власності, державний акт на право власності на земельну ділянку не видавався (якщо це відповідає дійсності). Довідка видається в управлінні земельних ресурсів. Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності то відповідно до статті 120 Земельного кодексу України та відповідно до статті 377 Цивільного кодексу України житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо) необхідно відчужувати разом із земельною ділянкою, на якій він розміщений.

Для земельної ділянки:

–    державний акт на право власності на земельну ділянку; для продажу частини земельної ділянки необхідно в управлінні земельних ресурсів присвоїти частині окремий кадастровий номер та одержати на таку частину окремий Державний акт на право власності на земельну ділянку;

–    довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) земельної ділянки. Довідка видається в управлінні земельних ресурсів;

–    довідка про відсутність споруд на земельній ділянці (якщо такі відсутні). Довідка видається місцевими органами самоврядування (наприклад, сільською радою). Якщо на земельній ділянці знаходяться споруди, то необхідно земельну ділянку відчужувати разом із спорудами, що знаходяться на цій земельній ділянці;

–    витяг (виписка) з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.  Видається в управлінні земельних ресурсів;

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість земельної ділянки. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. Разом з вищезгаданою оцінкою необхідно надати сертифікат та ліцензію на проведення землеоціночних робіт суб’єкта оціночної діяльності;

–    виписка (витяг) із книги державного реєстру земель (ДЗК)

Для нежитлового приміщення:

–    документ, який підтверджує право власності на нежитлове приміщення, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації)

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість нежитлового приміщення. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності.  (можна замовити в нотаріальній конторі);

За договором дарування одна сторона (Дарувальник) передає або зобов’язується передати у майбутньому другій стороні (Обдарований) безвідплатно нерухоме майно (дарунок) у власність. Право власності у Обдарованого на дарунок виникає з моменту його прийняття.

ДОГОВІР
ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ
Місто Київ, першого січня дві тисячі десятого року.

ІВАНОВА ТАМАРА ПЕТРІВНА, 1900 року народження, ідентифікаційний номер 0000000000, зареєстрована та проживає за адресою: місто Київ, проспект Правди, будинок номер 00, квартира номер 00, надалі «ДАРУВАЛЬНИК», з однієї сторони, та

ІВАНОВ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, 1900 року народження, ідентифікаційний номер 0000000000, зареєстрований та проживає за адресою: місто Київ, проспект Правди, будинок номер 00, квартира номер 00, надалі «ОБДАРОВУВАНИЙ», з другої сторони,

попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, однаково розуміючи значення, умови цього правочину та його правові наслідки, за відсутності у сторін заперечень щодо кожної з умов цього правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором, надалі разом за текстом цього договору — «СТОРОНИ», уклали цей Договір про таке:

1. ДАРУВАЛЬНИК подарувала, тобто передала безоплатно у власність ОБДАРОВУВАНОМУ, а ОБДАРОВУВАНИЙ прийняв в дар квартиру номер 00 ( ) в будинку номер 00 ( ) по проспекту Правди в місті Києві (надалі за текстом — квартира).

Під прийняттям в дарунок сторони розуміють передачу згідно ст.722 Цивільного кодексу України екземпляра цього договору дарування після нотаріального посвідчення.

2. Вказана квартира складається з 2 (двох) жилих кімнат:

– загальна площа квартири становить 50,50 (п’ятдесят цілих п’ятдесят сотих) кв.м.,

– жила площа квартири становить 29,70 (двадцять дев’ять цілих сімдесят сотих) кв.м.

3. Відчужувана квартира належить ДАРУВАЛЬНИКУ на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу В.В. 01 січня 2005 року за реєстровим номером 0000. Право власності зареєстровано за ДАРУВАЛЬНИКОМ 01 січня 2005 року Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» і записано в реєстрову книгу № д. 000-000 за реєстровим номером 000.

4. Згідно довідки-характеристики Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» № 000000 від 01 січня 2009 року, вартість квартири, що відчужується, складає 0000000 ( ) гривень 00 копійок.

5. Дар оцінено сторонами в сумі 00000 ( ) гривень 00 копійок

6. ДАРУВАЛЬНИК гарантує, що прихованих недоліків квартира не має, до моменту укладання цього договору нікому іншому не відчужена, під забороною (арештом), заставою, в тому числі податковою, не перебуває, як внесок до статутного капіталу (фонду) юридичних осіб не передана, судового спору що до неї, а також прав третіх осіб як в межах, так і за межами України не має, шлюбні договори відносно даної квартири не укладались, відчуженням цієї квартири не порушуються права користування третіх осіб в тому числі малолітніх та неповнолітніх.

7. Відчужувана квартира знаходиться у стані, який є повністю придатним для використання її за цільовим призначенням.

8. ДАРУВАЛЬНИК дарує вищевказану квартиру за Згодою чоловіка, посвідченою 01 січня 2010 року Авдієнком В.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим номером 0000.

9. Вимоги Закону України «Про податок з доходу фізичних осіб» ОБДАРОВУВАНІЙ відомі.

10. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного нами правочину, в тому числі статей 215-236 ЦК України, про недійсність правочину та правові наслідки недодержання сторонами вимог Закону, статті 640 ЦК України щодо моменту укладення Договору, статтей 651-654 ЦК України про підстави для зміни або розірвання договору та форму змін або розірвання правочину, статей 717-728 ЦК України про загальні положення про договір дарування, зміст ст.ст. 60-65, 74 Сімейного кодексу України, зміст ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», зміст пункту 7,9,10 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 08 жовтня 1992 р. за № 572, п.5.4.12. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 31 грудня 2008 року №2368/5, Сторонам роз’яснено.

11. Витрати, пов’язані з оформленням цього договору, проводить ОБДАРОВУВАНИЙ.

12. Сторони заявляють, що ОБДАРОВУВАНИЙ, перебуває в родинних зв’язках другого ступеня споріднення та є братом ДАРУВАЛЬНИКА, в зв’язку з чим дарунок квартири від сестри, за ст.ст. 14.1, 13.1 (а), 13.2.1. Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» оподатковується за ставкою п’ять відсотків.

13. Право власності на квартиру переходить до ОБДАРОВУВАНОГО після прийняття в дар вищевказаної квартири, нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору відповідно до вимог чинного законодавства.

14. Спори, що виникають при укладенні цього договору, вирішуються в судовому порядку.

15. Договір укладено та нотаріально посвідчено в 2 (двох) оригінальних примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Стрельченко Е.В. в місті Києві, вулиця Андрія Малишка, 1 (050)440-78-84, а другий — у ОБДАРОВУВАНОГО.

П І Д П И С И :

ДАРУВАЛЬНИК __________________(______________________________)

ОБДАРОВУВАНИЙ __________________(_______________________________)