ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ, ІПОТЕКИ

  • НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ЗАСТАВИ, ІПОТЕКИ:
  • СУТЬ ДОГОВОРІВ ЗАСТАВИ, ІПОТЕКИ

СУТЬ ДОГОВОРІВ ЗАСТАВИ, ІПОТЕКИ

Іпотека — вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, яке залишається у володінні та користуванні іпотекодавця, згідно якому іпотекодержатель має право у разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання отримати задоволення своїх вимог за рахунок предмету іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому законодавством України.

Через заставу кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставником) забезпеченого заставою зобов’язання отримати задоволення із вартості заставленого майна, переважно перед іншими кредиторами.

Іпотека/застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. Всі договори застави/іпотеки майна укладаються у письмовій формі. Всі договори іпотеки підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню. Посвідчення договорів застави/іпотеки майна, здійснюється за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного договору.

Іпотекою/заставою може бути забезпечена будь-яка дійсно наявна або майбутня вимога, яка не суперечить законодавству України, зокрема така, що витікає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу, тощо. Предметом застави можуть бути майно та майнові права. Предметом іпотеки/застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужене заставником та на яке може бути звернуто стягнення. Предметом іпотеки/застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця/іпотекодавця після укладення договору застави/іпотеки, якщо це передбачено договором.

Майно, яке перебуває у спільній власності, може бути передане в заставу/іпотеку лише за згодою всіх співвласників. Майно, яке перебуває у спільній частковій власності (частина, паї), може бути самостійним предметом застави/іпотеки за умови виділення його в натурі.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ЗАСТАВИ, ІПОТЕКИ:

–    оригінал договору, з якого виникає дійсно наявна або майбутня вимога, зокрема така, що витікає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, перевезення вантажу тощо. (Кредитний договір, договір позики тощо)

Документи, які необхідно надати сторонам договору:

Для фізичних осіб:

–    оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку).

–    ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

–    свідоцтво про реєстрацію шлюбу – оригінал або нотаріально засвідчена копія (якщо нерухоме майно придбано або відбувається придбання у шлюбі);

–    заява-згода дружини (чоловіка), на передачу в заставу/іпотеку майна, підпис на якому має бути нотаріально засвідчений (якщо майно придбане у шлюбі);

Для юридичних осіб:

–    оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

–    оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;

–    документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;

–    протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про передачу в заставу/іпотеку майна;

–    довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

–    витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі).

У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі в день посвідчення договору;

–    оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку) та ідентифікаційний номер — оригінал або нотаріально засвідчена копія представника юридичної особи;

–    необхідна наявність печатки юридичної особи;

Документи, які необхідно надати для посвідчення договору:

Для квартири:

–    документ, який підтверджує право власності на квартиру, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтво про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації);

–    довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у відчужуваній квартирі осіб;

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість квартири.  Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. (можна замовити в  нотаріальній конторі)

Для житлового будинку (нежитлової будівлі (гаража), що стоїть окремо):

–    документ, який підтверджує право власності на житловий будинок (нежитлову будівлю, що стоїть окремо), зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації);

–    довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у відчужуваному житловому будинку осіб, або домова книга (лише для житлового будинку);

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість житлового будинку. Видається незалежним суб’єктом оцінної діяльності.  (можна замовити в  нотаріальній конторі)

    довідка про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій збудовано житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо, та про розмір земельної ділянки, у випадку якщо земельна ділянка перебуває в державній власності. Довідка видається в управлінні земельних ресурсів. Договір оренди такої земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності то відповідно до статті 120 Земельного кодексу України та відповідно до статті 377 Цивільного кодексу України житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо) необхідно відчужувати разом із земельною ділянкою, на якій він розміщений.

Для земельної ділянки:

–    державний акт на право власності на земельну ділянку; для продажу частини земельної ділянки необхідно в управлінні земельних ресурсів присвоїти частині окремий кадастровий номер та одержати на таку частину окремий Державний акт на право власності на земельну ділянку;

–    довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) земельної ділянки. Довідка видається в управлінні земельних ресурсів;

–    довідка про відсутність споруд на земельній ділянці (якщо такі відсутні). Довідка видається місцевими органами самоврядування (наприклад, сільською радою). Якщо на земельній ділянці знаходяться споруди, то необхідно земельну ділянку відчужувати разом із спорудами, що знаходяться на цій земельній ділянці;

–    витяг (виписка) з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.  Видається в управлінні земельних ресурсів;

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість земельної ділянки. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. Разом з вищезгаданою оцінкою необхідно надати сертифікат та ліцензію на проведення землеоціночних робіт суб’єкта оціночної діяльності;

–    виписка (витяг) із книги державного реєстру земель (ДЗК)

Для нежитлового приміщення:

–    документ, який підтверджує право власності на нежитлове приміщення, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації)

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість нежитлового приміщення. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності.  (можна замовити в нотаріальній конторі).

Для об’єкта незавершеного будівництва

    Витяг з єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, в якому вказаний відсоток готовності об’єкта незавершеного будівництва (оформляє Державна реєстраційна служба).

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість об’єкта незавершеного будівництва. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності.  (можна замовити в нотаріальній конторі);

–    Документ який підтверджує права власності або право користування земельною ділянкою, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будівництва.

Для транспортного засобу (автомобіля):

–    оригінал Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (автомобіля)

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість об’єкта

Для товарів в обороті:

–    документ, який підтверджує право власності на товари в обороті (наприклад, виписка з балансу юридичної особи)

–    незалежна експертна оцінка про ринкову вартість об’єкта