• Паспортний документ спадкоємця (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземця, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний або службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);
  • Якщо фізична особа є неповнолітньою до 16 років – свідоцтво про народження;
  • Довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; якщо особа згідно із своїми релігійними або іншими переконаннями відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
  • Свідоцтво про смерть спадкодавця, видане органом запису актів цивільного стану;
  • Заява про видачу свідоцтва про право на спадщину (за законом або за заповітом);
  • У разі спадкування за заповітом – примірник заповіту або протокол про оголошення секретного заповіту;
  • Правовстановлюючі документи на майно, яке успадковується;
  • Якщо успадковується об’єкт нерухомого майна, окрім земельних ділянок – виписка з реєстру права власності бюро технічної інвентаризації;
  • Якщо успадковується земельна ділянка – виписка з технічної документації за нормативною грошовою оцінкою земель; довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) за даними Державного земельного кадастру; довідка про відсутність (наявність) на земельній ділянці житлового будинку, інших будівель, споруд; виписка з державного реєстру земель.