ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ СТОРОНАМ ДОГОВОРУ

Для фізичних осіб:

– оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку); Свідоцтво про народження, у випадку, якщо особа не досягла 16-річного віку;
– ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія;
– свідоцтво про реєстрацію шлюбу – оригінал або нотаріально засвідчена копія (якщо нерухоме майно придбано або відбувається придбання у шлюбі);
– нотаріально засвідчена згода дружини (чоловіка) на придбання/відчуження нерухомого майна (якщо нерухоме майно придбано або відбувається придбання у шлюбі);
– дозвіл органу опіки та піклування – якщо в угоді беруть участь малолітні/неповнолітні особи (необхідний для оформлення відчуження/придбання від імені/на ім’я малолітнього/неповнолітнього);
– заяву батьків, усиновлювачів або опікунів про їхню згоду на вчинення правочину неповнолітньою особою – якщо в угоді беруть участь неповнолітні у віці від 14 до 18 років.

Для юридичних осіб:

– оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
– оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;
– документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;
– протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про вчинення продажу/купівлі нерухомого майна;
– довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі).

У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі в день посвідчення договору.

– оригінал паспорта представника юридичної особи (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку)
– ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія представника юридичної особи;
– необхідна наявність печатки юридичної особи;

Документи, які необхідно надати для посвідчення договору:

Для квартири:
– документ, який підтверджує право власності на квартиру, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтво про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації);
– довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у відчужуваній квартирі осіб;
– незалежна експертна оцінка про ринкову вартість квартири. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. (можна замовити в нотаріальній конторі)
– заява співвласника відчужуваної квартири про відмову від здійснення права переважної купівлі частки у спільній частковій власності (з позначенням ціни та інших умов, на яких продається квартира). Необхідна у разі продажу частки відчужуваної квартири/житлового будинку.

Справжність підпису на заяві учасника спільної часткової власності повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку.

Для житлового будинку (нежитлової будівлі (гаража), що стоїть окремо):

– документ, який підтверджує право власності на житловий будинок (нежитлову будівлю, що стоїть окремо), зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації);
– довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у відчужуваному житловому будинку осіб, або домова книга (тільки для житлового будинку);
– незалежна експертна оцінка про ринкову вартість житлового будинку. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. (можна замовити в нотаріальній конторі)
– заява співвласника відчужуваного житлового будинку (нежитлової будівлі (гаража), що стоїть окремо) про відмову від здійснення права переважної купівлі частки в спільній частковій власності (з позначенням ціни та інших умов, на яких продається житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо). Необхідна у разі продажу частки відчужуваного житлового будинку (нежитлової будівлі (гаража), що стоїть окремо). Справжність підпису на заяві учасника спільної часткової власності повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку;
– довідка про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій збудовано житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо), та про розмір земельної ділянки, у випадку якщо земельна ділянка перебуває в державній власності. Довідка видається в управлінні земельних ресурсів. Договір оренди такої земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності то відповідно до статті 120 Земельного кодексу України та відповідно до статті 377 Цивільного кодексу України житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо) необхідно відчужувати разом із земельною ділянкою, на якій він розміщений.

Для земельної ділянки:

– державний акт на право власності на земельну ділянку; для продажу частини земельної ділянки необхідно в управлінні земельних ресурсів присвоїти частині окремий кадастровий номер та одержати на таку частину окремий Державний акт на право власності на земельну ділянку;
– довідка про відсутність (наявності) обмежень (обтяжень) земельної ділянки. Довідка видається в управлінні земельних ресурсів;
– довідка про відсутність споруд на земельній ділянці (якщо такі відсутні). Довідка видається місцевими органами самоврядування (наприклад, сільською радою). Якщо на земельній ділянці знаходяться споруди, то необхідно земельну ділянку відчужувати разом із спорудами, що знаходяться на цій земельній ділянці;
– витяг (виписка) з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Видається в управлінні земельних ресурсів;
– незалежна експертна оцінка про ринкову вартість земельної ділянки. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. Разом з вищезгаданою оцінкою необхідно надати сертифікат та ліцензію на проведення землеоціночних робіт суб’єкта оціночної діяльності.
– Виписка (Витяг) з книги державного реєстру земель (ДЗК)

Для нежитлового приміщення:

– документ, який підтверджує право власності на нежитлове приміщення, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації)
– незалежна експертна оцінка про ринкову вартість нежитлового приміщення. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. (можна замовити в нотаріальній конторі);
– заява співвласника відчужуваного нежитлового приміщення про відмову від здійснення права переважної купівлі частки в спільній частковій власності (з позначенням ціни та інших умов, на яких продається нежитлове приміщення). Необхідна у разі продажу частки відчужуваної квартири/житлового будинку. Справжність підпису на заяві учасника спільної часткової власності повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку.

Для об’єкта незавершеного будівництва

– Витяг з єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, в якому вказаний відсоток готовності об’єкта незавершеного будівництва (оформляє Державна реєстраційна служба).
– незалежна експертна оцінка про ринкову вартість об’єкта незавершеного будівництва. Видається незалежним суб’єктом оціночної діяльності. (можна замовити в нотаріальній конторі);
– Документ, який підтверджує права власності або право користування земельною ділянкою, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будівництва.