Усі договори відчуження (купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, міни) нерухомого майна укладаються у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню.

Посвідчення договорів відчуження (купівлі-продажу, дарування, довічного утримання, міни) нерухомого майна, здійснюється за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного договору.

Договір купівлі-продажу нерухомого майна: За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати нерухоме майно у власність другій стороні (покупцю), а покупець приймає або зобов’язується прийняти нерухоме майно та сплатити за нього певну грошову суму.
Договір дарування нерухомого майна: За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати у майбутньому другій стороні (обдарований) безвідплатно нерухоме майно (подарунок) у власність. Право власності у Обдарованого на подарунок виникає з моменту його прийняття.

Договір довічного утримання: За договором довічного утримання одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачу) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно, замість чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Договір міни нерухомого майна: За договором міни нерухомого майна кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність одне нерухоме майно в обмін на інше нерухоме майно. Кожна із сторін договору міни нерухомого майна є продавцем того нерухомого майна, яке він передає в обмін, та покупцем нерухомого майна, яке він одержує натомість. Договором може бути встановлена доплата за нерухоме майно більшої вартості, що обмінюється на нерухоме майно меншої вартості.