НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСІВ НА ДОКУМЕНТАХ

Для фізичних осіб:

–  оригінал паспорта  (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку). Свідоцтво про народження, у випадку якщо особа не досягла 16-річного віку;

–  ідентифікаційний номер  – оригінал або нотаріально засвідчена копія.

Для юридичних осіб:

–  оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

– оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;

– документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;

– довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі). У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі;

–  оригінал паспорта представника юридичної особи  (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку) та  ідентифікаційний номер представника юридичної особи  – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

– необхідна наявність  печатки  юридичної особи.