Стоимость услуг

Вид нотаріальної дії

Ціна

ДОГОВОРИ

Договір купівлі-продажу нерухомого майна (квартири, житлового будинку, садового будинку, гаражу, комерційної нерухомості, земельної ділянки)

5000 грн.

1% державне мито

1% Пенсійний фонд (сплачує Покупець, окрім відчуження земельної ділянки)

0%, 5% податок з доходів фізичних осіб (сплачує Продавець)

Договір купівлі-продажу транспортного засобу.

Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі підприємства

Договір дарування нерухомого майна

2500 грн.

2500 грн. 1% державне мито

5000 грн +1% державне мито

Договір оренди нерухомого майна

5000 грн.

0,1% державне мито

Договір про відступлення права вимоги

Договір про задоволення вимог Іпотекодержателя

Договір позики

5000 грн.

5000 грн + 1% державне мито

2500 грн.

1% державне мито

Договір застави

Договір іпотеки

3000 грн.

6000 грн + 0,1% державне мито

Шлюбний договір

3000 грн.

Попередній договір

2000 грн. 1% державне мито

ДОВІРЕНОСТІ

Довіреність на представництво інтересів (суд, БТІ, державні органи та органи місцевого самоврядування тощо)

Від імені юридичної особи

Від 500 грн.

700 грн.

Довіреність на розпорядження транспортним засобом (генеральна), нерухомим або рухомим майном тощо

Від імені юридичної особи

600 грн.

(до трьох років)

700 грн.

Довіреність посвідчена в порядку передоручення

600 грн.

ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ

Засвідчення справжності підпису на статуті підприємства з одним засновником

300 грн. – 400 грн.

Засвідчення справжності підпису на банківських картках

400 грн.

Акт приймання-передачі частки в Статутному капіталі

1500 грн.

Протокол (Рішення) юридичної особи

500 грн.

Засвідчення справжності підпису на заяві про згоду батьків про видачу дитині проїзного документа

500 грн.

Засвідчення справжності підпису на заяві про згоду батьків на тимчасовий виїзд дитини за кордон

500 грн.

Засвідчення справжності підпису на заяві від подружжя про згоду на укладення договору

500 грн.

Засвідчення справжності підпису на заяві про вихід, виведення зі складу учасників товариства, відступлення частки у статутному капіталі товариства

500 грн.

Засвідчення справжності підпису на інших заявах (відміна довіреності, передача заяви та ін.)

500 грн.

Засвідчення справжності підпису представника юридичної особи на одному примірнику будь-якої заяви

500 грн.

Засвідчення справжності підпису перекладача

від 100 грн.

ЗАСВІДЧЕННЯ ВІРНОСТІ КОПІЇ

Копія – на одній сторінці (свідоцтво, диплом, довідка)

100 грн.

ІНШЕ

Юридична консультація щодо вчинення нотаріальних дій

200 грн.

Засвідчення справжності перекладу

300 грн.

Заповіт

1000 грн.

Видача дубліката документа

2000 – 4000 грн.

Виїзд нотаріуса

від 300 грн.

Заведення спадкової справи

2000 грн.

Видача свідоцтва про право на спадщину

4000 грн.

Реєстрація ФОП, ТОВ

1000 грн

Реєстрація змін відомостей про юридичну особу

1500 грн.