Договір позики – договір, за яким Позикодавець передає Позичальнику у власність грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду та якості.

Позикодавець має право на отримання від Позичальника відсотків від суми позики, якщо інше не встановлене законом або договором. Розмір та порядок отримання відсотків встановлюються договором.

Відповідно до вимог Цивільного кодексу України предметом позики може бути тільки національна валюта України — гривня. Позика іноземної валюти може мати місце за наявності індивідуальної ліцензії Національного Банку України хоча б у однієї із сторін (Позикодавця або Позичальника, якщо інше не вказане в самій ліцензії). При цьому в такій ліцензії може бути конкретно вказана валютна операція, щодо якої видавалася ліцензія (купівля-продаж, застава).

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

Необхідні документи для посвідчення договору позики:

Для фізичних осіб:

–  оригінал паспорта  (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку).

–  ідентифікаційний номер  – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

–  свідоцтво про реєстрацію шлюбу  – оригінал або нотаріально засвідчена копія (якщо будь-яка із сторін договору перебуває у шлюбі);

–  заява-згода дружини (чоловіка) на укладення договору позики, підпис на якій повинен бути нотаріально засвідчений (якщо будь-яка із сторін договору перебуває у шлюбі);

Для юридичних осіб:

  оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

– оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;

– документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;

– протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про укладення договору позики;

– довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі). У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі в день посвідчення угоди;

–  оригінал паспорта представника юридичної особи  (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку) та  ідентифікаційний номер  – оригінал або нотаріально засвідчена копія представника юридичної особи;

– необхідна наявність  печатки  юридичної особи;