Попереднім є договір, сторона якого зобов’язується в певний строк укласти договір у майбутньому (основний договір) на умовах, які встановлено попереднім договором.

Попередній договір укладається за формою, яку встановлено для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена — у письмовій формі.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОГОВОРУ

Для фізичних осіб:

оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку). Свідоцтво про народження, у випадку якщо особа не досягла 16-річного віку;

ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу – оригінал або нотаріально засвідчена копія (якщо будь-яка із сторін договору перебуває у шлюбі);

заява-згода дружини (чоловіка) на укладення попереднього договору, підпис на якому повинен бути нотаріально завірена (якщо будь-яка із сторін договору перебуває у шлюбі);

дозвіл органу опіки та піклування – якщо в угоді беруть участь малолітні/неповнолітні особи;

заяву батьків, усиновлювачів або опікунів про їхню згоду на вчинення угоди неповнолітньою особою – якщо в угоді беруть участь неповнолітні у віці від 14 до 18 років

Для юридичних осіб:

оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

– оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;

– документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;

– протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про укладення попереднього договору;

– довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі).

У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі в день посвідчення угоди;

оригінал паспорта представника юридичної особи (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку) та ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія представника юридичної особи;

– необхідна наявність печатки юридичної особи;