Нотаріус посвідчує довіреність на автомобіль.

Для оформлення довіреності Вам потрібно:

Для транспортного засобу:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

Для фізичних осіб:

оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку). Свідоцтво про народження, у випадку якщо особа не досягла 16-річного віку;

ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

дозвіл органу опіки та піклування – якщо довіреність видається малолітньою/неповнолітньою особою;

заяву батьків, усиновлювачів або опікунів про їхню згоду на видачу довіреності неповнолітньою особою — якщо довіреність видається неповнолітнім у віці від 14 до 18 років;

інформація про представників. Необхідно знати правильне написання українською мовою ПІБ представника, його місце проживання та ідентифікаційний номер;

Для юридичних осіб:

оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;

документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;

довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі). У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі в день посвідчення угоди;

оригінал паспорта представника юридичної особи (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку) та ідентифікаційний номер — оригінал або нотаріально засвідчена копія представника юридичної особи;

– необхідна наявність печатки юридичної особи;

Довіреність — це письмове повноваження, видаване однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Її основне призначення – посвідчення того, що представник наділяється правом вчиняти певні дії, обумовлені в довіреності, від імені та на користь довірителя.

У довіреності на право керування автомобілем прописуються параметри автомобіля: марка, реєстраційний номер, рік випуску, номер двигуна та кузова, серія, номер та дата видачі реєстраційного документа, а також найменування органу, що видав реєстраційний документ.

Важливо відзначити, що продати або купити автомобіль за дорученням не можна, оскільки за дорученням НЕМАЄ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, як у випадку купівлі-продажу.

Дія довіреності припиняється:

– після закінчення строку довіреності;

– унаслідок відмови представника;

– унаслідок відміни довіреності особою, яка видала її;

– унаслідок смерті фізичної особи, від імені якої вона видана, припинення існування юридичної особи, від імені якої вона видана;

– унаслідок смерті представника, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім.

Існують варіанти передачі права на управління автомобілем довіреній особі:

– водій експлуатує автомобіль за довіреністю;

– водій експлуатує автомобіль на підставі тимчасового реєстраційного талона. Він видається в ДАІ, де власник транспортного засобу пише заяву з проханням видати тимчасовий реєстраційний талон. Оформлення тимчасового реєстраційного талона не потрібне, якщо родичі або співвласники машини вписані в технічний паспорт. Родичами власника вважаються батько, мати, тесть, теща, чоловік, дружина, діти, рідні брати та сестри, онуки, дідусі, бабусі, усиновлювачі та усиновлені. Дозволяється внести дані тільки про двох родичів.