СУТНІСТЬ ЗАПОВІТУ

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт мають фізичні особи з повною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, вчинення заповіту через представника не допускається.

Заповіт має бути складений у письмовій формі, із зазначенням місця і часу складення заповіту, дати та місця народження заповідача, і підписаної особисто заповідачем.

За заповітом майно може бути заповідане тільки у власність. Однак заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить, зокрема, житловий будинок, квартира або інше рухоме або нерухоме майно, зобов’язання надати іншій особі право користування цим майном або певною його частиною.

У заповіт може бути включено розпорядження немайнового характеру (наприклад, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання заповідача, бажання призначити опіку над неповнолітнім, виконання дій, спрямованих на здійснення певної суспільно корисної мети тощо).

 НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ЗАПОВІТУ

– оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність в паспорті вклеєних фотографій при досягненні особою 25-річного або 45-річного віку);

– ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально завірена копія;

– інформація про майно (майнові права), яке заповідається;

– інформація про наявних спадкоємців. Необхідно знати правильне написання українською мовою ПІБ спадкоємця, його місце проживання та ідентифікаційний номер.