Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів – електронна база даних, що містить інформацію про:

– постачання бланків державним нотаріальним конторам, державним нотаріальним архівам, приватним нотаріусам;

– видані державним та приватним нотаріусам бланки;

– отримані державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами та приватними нотаріусами бланки;

-передані державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами, державними та приватними нотаріусами бланки;

– витрачені і недійсні бланки;

– здійснені перевірки справжності бланків;

– видані інформаційні довідки та витяги з Єдиного реєстру.

Функціонування реєстру та порядок отримання інформації з нього регулюється Порядком ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.11.2009 року №2053/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.11.2009 року за №1043/17059, надалі за текстом – Порядок.

На письмові запити фізичних та юридичних осіб нотаріус може видавати скорочені витяги з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів (п. 4.7. Порядку). До запиту додається документ про внесення плати за видачу з Єдиного реєстру скороченого витягу.

Скорочений витяг з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів містить такі відомості:

– номер витягу;

– дата та час видачі;

– відомості про особу, що звернулася за наданням витягу;

– параметри, за якими виконувався пошук відомостей у Єдиному реєстрі;

– відомості про бланк:

серія та номер бланка;

код витрачання бланка;

дата витрачання бланка;

відомості про нотаріуса, яким витрачено бланк;

дата отримання бланка, відомості про нотаріуса, який отримав бланк (якщо інформація про витрачання бланка в Єдиному реєстрі відсутня);

-відмітка про відсутність за вказаними параметрами пошуку відомостей у Єдиному реєстрі;

-відомості про особу, яка надала витяг з Єдиного реєстру.

Для отримання витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів необхідно надати нотаріусу наступні документи:

– заповнена заява за формою (додаток №6 до Порядку);

– для фізичної особи: паспортний документ (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон); довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера –паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

– для юридичної особи: установчі документи юридичної особи (тобто установчий акт, статут, засновницький договір, положення), свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, довідка про присвоєння юридичній особі ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ); паспортний документ представника юридичної особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон); якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю –довіреність; якщо від імені юридичної особи діє службова особа (наприклад, керівник) – документ, який передбачає повноваження особи та посвідчує його службове становище (зокрема, це може бути наказ про призначення на посаду, протокол про обрання посадової особи, довіреність на ім’я керівника, видана вищим органом управління юридичної особи).