Нотариус заверяет документы для осуществления операций с имуществом, приобретенным в браке.

Перед визитом к нотариусу всегда лучше позвонить (050) 440-78-84 и уточнить перечень необходимых документов для совершения нотариального действия.

Для оформления согласия супруга на совершение сделки Вам потребуется:

1. — оригинал паспорта (обращаем Ваше внимание на наличие в паспорте вклеенных фотографий при достижении лицом 25-летнего либо 45-летнего возраста).

2.- идентификационный номер — оригинал либо нотариально заверенная копия;

3. — свидетельство о браке;

Необходимо предоставить нотариусу следующую информацию:

— Наименование имущества (его точный адрес/ кадастровый номер/ регистрационный номер) ;

Советуем проконсультироваться о дополнительных требованиях к документу, т.к. требования рознятся и периодически меняются.

НОТАРІУСАМ УКРАЇНИ
ХХХХХХХХХХХХ, ідентифікаційний номер ХХХХХХХ, 1982 року народження, зареєстрований та проживає за адресою: ХХХХХХХХ, вулиця ХХХХХ, будинок номер ХХ.

ЗГОДА ПОДРУЖЖЯ

Я, ХХХХХХХ, даю свою згоду, ХХХХХХХХ, ідентифікаційний номер ХХХХХХХ або його представникам, без обмеження цієї згоди часом на відчуження (продаж) квартири номер ХХ (ХХХХХХ) в будинку номер ХХ (ХХХХХХХ) по вулиці ХХХХХХХХ в місті Києві, яка належить нам на праві спільної сумісної власності, за ціною та на умовах на його розсуд або розсуд його представників. Також цим даю свою згоду на укладення попередніх договорів, договорів про внесення змін та доповнень, додаткових договорів, договорів про розірвання стосовно правочину щодо відчуження вищевказаної квартири.

Одночасно повідомляю, що в зареєстрованому шлюбі перебуваю з 28 жовтня 1995 року, шлюбних договорів між мною та чоловіком не укладено, а також підтверджую, що мені відомі наслідки укладених моїм чоловіком правочинів.

Вважати згоду дійсною на момент укладення правочинів.

Зміст ст. 60-65,74 СК України мені нотаріусом роз’яснено.

30 вересня 2009 року _________________(___________________________)

Місто Київ, Україна, 30 вересня 2009 року.

Ця згода посвідчена мною, ХХХХХХХХХХ, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Згода підписана ХХХХХХХХХ у моїй присутності. Особу ХХХХХХХХХ встановлено, дієздатність його та факт реєстрації шлюбу перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № .

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус_______________ ХХХХХХ