За договором оренди орендодавець передає або зобов’язується передати наймачу майно в користування за плату на певний строк.

Договір оренди нерухомого майна укладається у письмовій формі та за бажанням сторін може бути посвідчений нотаріально. Договір оренди квартири, житлового будинку тощо строком на три роки та більше підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

Договір оренди земельної ділянки на термін більш як п’ять років підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОСВІДЧЕННЯ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Документи, які необхідно надати сторонам договору:

Для фізичних осіб:

оригінал паспорта (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку). Свідоцтво про народження, у випадку якщо особа не досягла 16-річного віку;

ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу – оригінал або нотаріально засвідчена копія (якщо нерухоме майно придбане або орендується в шлюбі);

нотаріально засвідчена згода дружини (чоловіка) на передачу в оренду нерухомого майна (якщо нерухоме майно придбане в шлюбі);

дозвіл органу опіки та піклування – якщо в угоді беруть участь малолітні/неповнолітні особи (необхідний для оформлення оренди від імені/на ім’я малолітнього/неповнолітнього);

заяву батьків, усиновлювачів або опікунів про їхню згоду на вчинення угоди неповнолітньою особою – якщо в угоді беруть участь неповнолітні у віці від 14 до 18 років.

Для юридичних осіб:

оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

– оригінал Статуту (Установчого договору) юридичної особи;

– документ (нотаріально засвідчена довіреність, протокол, наказ), який підтверджує повноваження представника;

– протокол (рішення) загальних зборів юридичної особи про оренду/передачу в оренду нерухомого майна;

– довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

– витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг (виписка) видається у районній державній адміністрації у реєстратора (звертаємо Вашу увагу, що така виписка дійсна один день з моменту видачі).

У разі відсутності вищезгаданої виписки Ви можете отримати її безпосередньо в нашій нотаріальній конторі в день посвідчення угоди;

оригінал паспорта представника юридичної особи (звертаємо Вашу увагу на наявність у паспорті вклеєних фотографій, якщо його власник досяг 25-річного або 45-річного віку) та ідентифікаційний номер – оригінал або нотаріально засвідчена копія представника юридичної особи;

– необхідна наявність печатки юридичної особи;

Документи, які необхідно надати для посвідчення договору:

Для квартири:

документ, який підтверджує право власності на квартиру, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договір купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтво про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації)

довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у квартирі осіб;

Для житлового будинку (нежитлової будівлі (гаража), що стоїть окремо):

документ, який підтверджує право власності на житловий будинок (нежитлову будівлю, що стоїть окремо), зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації)

довідка (Форма №3) про зареєстрованих (прописаних) у відчужуваному житловому будинку осіб, або Домова книга (тільки для житлового будинку);

довідка про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, на якій побудовано житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо), та про розмір земельної ділянки, у випадку якщо земельна ділянка знаходиться у державній власності. Довідка видається в управлінні земельних ресурсів. Договір оренди такої земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка знаходиться в приватній власності житловий будинок (нежитлова будівля (гараж), що стоїть окремо) необхідно передавати в оренду разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.

Для земельної ділянки:

державний акт на право власності на земельну ділянку;

довідка про відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) земельної ділянки. Довідка видається в управлінні земельних ресурсів;

план встановлення меж земельної ділянки;

технічний звіт про встановлення зовнішніх меж земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) щодо її використання та встановлених земельних сервітутів;

– Витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК)

Для нежитлового приміщення:

документ, який підтверджує право власності на нежитлове приміщення, зареєстрований в БТІ (наприклад: Договори купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, Свідоцтва про право на спадщину, Свідоцтво про право власності, що видають органи приватизації)