Порядок та умови отримання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно регламентовано статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон).

Частиною першою вказаної норми Закону встановлено, що інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

Орган державної реєстрації прав відмовляє в наданні витягу та інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на отримання такої інформації (частина четверта статті 28 Закону).

Особи, що мають право на отримання інформації в певних формах, визначені частинами другою, третьою та п’ятою цієї ж статті Закону.

Так, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі заяви мають право отримувати:

  • власник (власники) нерухомого майна або їх уповноважені особи;
  • спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) або їх уповноважені особи;
  • особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження, або їх уповноважені особи.

Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацію іпотеки, обтяження на підставі заяви мають право отримувати будь-які фізичні та юридичні особи (абзац п’ятий частини другої статті 28 Закону).

Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який визначає перелік документів, необхідних для їх отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703.

Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі письмового запиту мають право отримувати: суд, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Формувати інформаційну довідку може також державний виконавець за результатом пошуку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва та обтяження таких правпід час примусового виконання рішень відповідно до закону. Сформована у такий спосіб інформаційна довідка залишається у матеріалах виконавчого провадження.

Виписка – це форма отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині відомостей про осіб, які одержали дані про права та обтяження на нерухоме майно, що належить певній особі.

Будь-яка особа, якій належать права на нерухоме майно, за своєю заявою може отримати виписку з Державного реєстру прав.

Нотаріус має право надавати уповноваженій особі (власнику об’єкта нерухомого майна) тільки Витяг в процедурі реєстрації речового права під час вчинення нотаріальної дії.

Запити про надання Виписок, Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно надаються до відповідної Реєстраційної служби.