Документи, які подаються

  1. Заява.
  2. Копія паспорта громадянина України заявника (та уповноваженої особи у разі подання нею документів)
  3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (та уповноваженої особи у разі подання нею документів)
  4. Копію документа, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника;
  5. Документ, що підтверджує внесення плати за надання інформації  з Державного реєстру прав.
  6. Документ про сплату адмінзбору.
  7. Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно
  8. Оригінал Технічного паспорту (у разі, коли в документах, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності, відсутні відомості про його технічні характеристики) (у разі реєстрації приміщення)
  9. Оригінал Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документах, відсутні відомості про кадастровий номер;
  10. Інші документи, визначені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанова Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

При подачі документів обов’язковою умовою є наявність оригіналів документів, які подаються, та присутність всіх власників нерухомого майна.

Примітка. Документи подаються та отримуються особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою за наявності документа, що посвідчує особу. Уповноважена особа повинна мати також документ, який підтверджує іі повноваження

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У ЗАЯВІ та ІНШИХ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХ, НЕСЕ ЗАЯВНИК

Додаткова iнформацiя:

Строк надання адміністративної послуги: до 5 робочих днів.

Держреєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс та в разі, якщо реєстрації передує видача свідоцтва про право власності на нерухоме майно, проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

Підстави для одержання адміністративної послуги. Під час проведення державної реєстрації речових прав заінтересованою особою є власник, інший правонабувач або сторона правочину, відповідно до якого виникли речові права.

Результат надання адміністративної послуги: Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Спосіб подачі документів або отримання результату надання адміністративної послуги: Особисто за наявності оригіналу паспорта або уповноважена особа.

Платність надання адміністративної послуги: Платно