Спадковий реєстр – це електронна база даних, яка містить відомості про заповіти, спадкові договори, спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину.

Функціонування Спадкового реєстру, порядок внесення відомостей до нього та порядок отримання інформації з реєстру врегульовано Положенням про Спадковий реєстр, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 17.10.2000 року №51/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 року за №373/10653, надалі за текстом – Положення.

Інформація, що міститься в Спадковому реєстрі, є закритою. Тому право на отримання витягу з реєстру належить (п. 3.2. Положення):

 • нотаріусам, уповноваженій особі консульської установи – витяги про заповіти та спадкові договори; спадкові справи;
 • фізичним особам-заповідачам та сторонам спадкового договору – витяги про заповіти та спадкові договори;
 • спадкоємцям померлого при пред’явленні свідоцтва про смерть останнього – витяги про заповіти та спадкові договори; спадкові справи;
 • суду, прокуратурі, органам дізнання і досудового слідства у зв’язку з цивільними, господарськими, адміністративними або кримінальними справами, що знаходяться у провадженні цих органів, з обов’язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу та при пред’явленні свідоцтва про смерть заповідача/спадкодавця – витяги про заповіти та спадкові договори; спадкові справи.
 • Міністерству юстиції України, Головному управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень.

При цьому, витяги із Спадкового реєстру щодо посвідчених заповітів, за винятком заповідача, видаються тільки після смерті заповідача.

Для отримання витягу зі Спадкового реєстру нотаріусу подаються наступні документи:

 • для фізичної особи: паспортний документ (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон); довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера –паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
 • якщо витяг отримується стороною спадкового договору – примірник спадкового договору;
 • якщо отримується витяг на запит спадкоємців – свідоцтво про смерть спадкодавця;
 • документ, який підтверджує той факт, що особа є спадкоємцем після померлого;
 • заява за формою (додаток 4 до Положення);
 • для юридичної особи: установчі документи юридичної особи (тобто установчий акт, статут, засновницький договір, положення), свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, довідка про присвоєння юридичній особі ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ); паспортний документ представника юридичної особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон); якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю –довіреність; якщо від імені юридичної особи діє службова особа (наприклад, керівник) – документ, який передбачає повноваження особи та посвідчує його службове становище (зокрема, це може бути наказ про призначення на посаду, протокол про обрання посадової особи, довіреність на ім’я керівника, видана вищим органом управління юридичної особи). Слід зазначити, щоюридична особа може подати заяву про надання витягу зі Спадкового реєстру тільки як спадкоємець за заповітом.